Half bridge Inverter

TSC ≧3μs ≧5μs ≧10μs Non TSC
周波数 15k~20kHz 5k~15kHz 1k~5kHz 10k~50kHz 20k~100kHz 10k~35kHz
600V~ IGBT RJP/H65Dx 【G7H】 RJP65M0x【G7H】 RJP65Sx
【G7H】
  RBNxxH65T1 
【G8H】
RJP/H60Fx
RJP/H60Dx RJH60Mx     RJP/H65T4x
【G7H】
 
RJH60Vx          
1200V~ IGBT RJH1CVx RJH1CMx RJP1CSx
【G7H】
RBNxxH125S1
【G8H】