Bridgeless PFC

周波数 20k~100kHz 10k~35kHz
600V~ IGBT RBNxxH65T1 【G8H】 RJP/H60Fx【G7H】
RJP/H65T4x 【G7H】